Oppervlakte

Kantoorruimte496 m²
Te huur vanaf496 m²
Bedrijfsruimte152 m²
Te huur vanaf152 m²

Huurprijs

€ 155,- Kantoorruimte (vanaf) € 155 per m² Kelder (archiefruimte): € 75 per m²

Huurprijs parkeerplaatsen

€ 1.500,- per parkeerplaats per jaar

Adres

Oudenoord 325 te Utrecht

Algemeen

Volledig gerenoveerd, modern zelfstandig kantoorgebouw gelegen in het centrum van Utrecht.

Ligging
Op de Oudenoord zijn diverse kantoorgebruikers gevestigd waaronder de gemeente Utrecht, de Hogeschool van Utrecht en diverse andere overheidsinstellingen.

Achter het gebouw is begin 2015 gestart met project “Zijdebalen”. Dit betreft de ontwikkeling van een nieuwe stedelijke woonwijk van circa 500 sfeervolle stadswoningen (herenhuizen, lofts, appartementen en penthouses). Daarnaast is er een ontwikkeling gepland voor circa 2.000 m² aan commerciële functies, zoals horeca, commerciële dienstverlening en (flexibele) kantoorruimtes. Kenmerkend zal zijn de grote diversiteit in woningen met veel variatie in architectuur. Ook de inrichting van de openbare ruimte krijgt aandacht in de vorm van hoogwaardig ingerichte woonstraten, een plein en vier binnentuinen, die verwijzen naar de rijke historie van het gebied.

Bereikbaarheid

Met het openbaar vervoer is het object uitstekend te bereiken. Het object ligt op circa 5 minuten fietsen van het Centraal Station Utrecht, tevens stopt op loopafstand van het gebouw een directe buslijn richting Utrecht CS. Ook met het eigen vervoer is het object goed te bereiken.

Vloeroppervlak

Kelder                         152  m²     archief
Eerste verdieping      496  m²     kantoorruimte

Opleveringsniveau

De kantoorruimte wordt opgeleverd in gerenoveerde staat, onder andere voorzien van:

 • Lift
 • Representatieve entree
 • Toiletgroep
 • Mindervalidetoilet
 • Pantry
 • Kabelgoten t.b.v. elektra-/ databekabeling en telefonie
 • Mechanische ventilatie met topkoeling
 • Deels voorzien van airco-units
 • CV-installatie
 • Sunscreens (aan zonzijde)

Parkeren

Het object beschikt over een eigen parkeergarage met 2 beschikbare parkeerplaatsen parkeerplaatsen, eventueel uit te breiden indien de beschikbare archiefruimte hiervoor wordt aangewend. Op loopafstand van het kantoorgebouw bestaat de mogelijkheid extra parkeerruimte te huren. Daarnaast is er op de openbare weg voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Huurprijs

Kantoorruimte (vanaf)   €          155  per m²

Kelder (archiefruimte):   €            75  per m²

Parkeren:                          €       1.500  per plaats

Alle genoemde bedragen zijn huurprijzen per jaar, te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Voorschot servicekosten

Huurder is een verrekenbaar voorschot verschuldigd ter hoogte van € 35,= per m² per jaar te vermeerderen met BTW, op basis van jaarlijkse nacalculatie, ten behoeve van de navolgende door verhuurder te verzorgen leveringen en/of diensten:

 • Onderhoud topkoelingsinstallatie;
 • Onderhoud airco-units;
 • Onderhoud liften;
 • Onderhoud brandmeldcentrale;
 • Onderhoud brandslanghaspels + noodverlichting;
 • Onderhoud schuifdeuren;
 • Onderhoud overheaddeur parkeergarage;
 • Onderhoud verwarmingsinstallatie;
 • Onderhoud sunscreens;
 • Schoonmaak algemene ruimten;
 • Glasbewassing buitenzijde (4x per jaar);
 • Assurantiepremie buitenbeglazing;
 • Elektraverbruik inclusief vastrecht ten behoeve van installaties en de ver-           elektraverbruik;
 •            lichting van de gemeenschappelijke ruimten, alsmede het individueel
 • Waterverbruik inclusief vastrecht
 • Verontreinigingsheffing;
 • Vuilafvoer;
 •      Administratiekosten ad 5% over de hierboven genoemde leveringen en       diensten.

Huurtermijn

Vijf jaar, vervolgens telkens te verlengen met een periode van vijf jaar. Kortere huurperioden zijn bespreekbaar.

Huurbetaling

De huurprijs te vermeerderen met servicekosten en BTW dient bij vooruitbetaling per drie maanden te worden voldaan.

Zekerheidstelling

Ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met servicekosten en BTW in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom

Huurindexatie

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst een jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst, worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (basisjaar 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurovereenkomst

Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM), model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld in juli 2003 met bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003 aangevuld met standaardbepalingen van de beheerder.

BTW

Uitgangspunt bij het sluiten van een huurovereenkomst is dat het gehuurde gedurende de gehele huurperiode wordt gebruikt voor met 90% of meer met omzetbelasting belaste prestaties. Indien dit niet het geval is zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd met 5% ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur.

Oplevering

In overleg

Terug naar Kantoorruimte aanbod

Adres:
Oudenoord 325, 3513 EP, Utrecht

Contact

Robbie Kuipers

Robbie Kuipers
Hoofd commercieel vastgoedmanagement

070 318 00 55