De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. Renpart Group of Companies wijst elke aansprakelijkheid af voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast worden vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. Renpart Group of Companies is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in de fondsen is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat.

Alle persoonsgegevens die via deze site worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk bewaard. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere wijze worden openbaar gemaakt. Op eerste verzoek zal elke geregistreerde bezoeker uit onze gegevensbestanden worden verwijderd.