Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed is een stichting naar Nederlands recht. De stichting is opgericht op 23 november 2001 en heeft Den Haag als statutaire zetel. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 24328252. De stichting treedt op als administratiekantoor bij Renpart Vastgoed Holding N.V. in liquidatie: een vastgoedbeleggingsinstelling die rechtspersoonlijkheid bezit en aandelen heeft uitgegeven. Deze vennootschap is gestructureerd in de vorm van een naamloze vennootschap. De stichting houdt de juridische eigendom van de aandelen ten gunste van de certificaathouders, die op hun beurt de economische eigenaren van die aandelen zijn. De stichting oefent het stemrecht op de gecertificeerde aandelen uit; overigens hebben certificaathouders alle rechten welke toekomen aan houders van aandelen.

U kunt via deze website de volgende documenten van de stichting downloaden:

Joost Sliepenbeek is voorzitter, Margot Dussel en Bart van Zadelhoff zijn lid van het bestuur van deze stichting.

Curriculum vitae van drs. Joost L.M. Sliepenbeek MBA

Drs. Joost L.M. Sliepenbeek MBA (1963) werkte van 1994 tot 2007 voor Koninklijke Ahold N.V. in diverse financieel-management posities. Hij was onder andere financieel directeur van Albert Heijn en concerndirecteur administratie bij Ahold. In 2007 werd hij benoemd tot CFO bij HEMA, waarna in 2009 de overstap volgde naar C1000. Daar was hij financieel directeur van C1000 dat in 2012 werd overgenomen door Jumbo. Nadien was hij directievoorzitter van C1000 en lid van de raad van bestuur van Jumbo Groep Holding.

Van augustus 2013 tot april 2015 was Sliepenbeek CFO en lid van de Raad van Bestuur van Van Gansewinkel Groep, een afvalverwerker. Vervolgens was hij van april 2015 tot november 2018 CFO en lid van de raad van bestuur van VION Food Group, een internationaal opererend foodbedrijf dat actief is op het gebied van hoogwaardige voedingsmiddelen. Met ingang van 1 november 2018 werd Sliepenbeek benoemd tot CFO van Action, een snelgroeiende, internationale non-food discounter opererend in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Polen, Oostenrijk, Tsjechië en Italië.

Curriculum vitae van mr. Margot Dussel

Mr. Margot J. Dussel (1963) studeerde notarieel recht in Leiden. In januari 1990 trad zij als kandidaat-notaris in dienst bij Loeff Claeys Verbeke, kantoor Rotterdam, waar zij in 1998 partner en daarna notaris werd. De functie van notaris vervult zij nog steeds maar inmiddels al weer vele jaren onder eigen vlag bij VAD Notarissen N.V. te Rotterdam.

Curriculum vitae van prof. mr. dr. B.G. van Zadelhoff

Prof. mr. dr. Bart (B.G.) van Zadelhoff (1957) is werkzaam als belastingadviseur via de firma’s KPMG Meijburg & Co Belastingadviseurs en Lexence N.V. Hij is gespecialiseerd in het fiscaal recht, in het bijzonder vraagstukken omtrent omzet- en overdrachtsbelasting. De focus van zijn advieswerk ligt op de vastgoedpraktijk.

Van Zadelhoff is sinds 2000 als raadsheer-plaatsvervanger verbonden aan het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Hij was hoogleraar Belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij eind 2017 na 20 jaar met emeritaat ging. Van Zadelhoff treedt bij verschillende vennootschappen en goede-doelen-stichtingen op als bestuurder.

Bart van Zadelhoff houdt een indirect belang in het kapitaal van Renpart Vastgoed Holding N.V. van 22.257 certificaten van aandelen.