Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed is een stichting naar Nederlands recht. De stichting is opgericht op 23 november 2001 en heeft Den Haag als statutaire zetel. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 24328252. De stichting treedt op als administratiekantoor bij Renpart Vastgoed Holding N.V.: een vastgoedbeleggingsinstelling die rechtspersoonlijkheid bezit en aandelen heeft uitgegeven. Deze vennootschap is gestructureerd in de vorm van een naamloze vennootschap. De stichting houdt de juridische eigendom van de aandelen ten gunste van de certificaathouders, die op hun beurt de economische eigenaren van die aandelen zijn. De stichting oefent het stemrecht op de gecertificeerde aandelen uit; overigens hebben certificaathouders alle rechten welke toekomen aan houders van aandelen.

U kunt via deze website de volgende documenten van de stichting downloaden:

Joost Sliepenbeek is voorzitter en Margot Dussel is lid van het bestuur van deze stichting.

Curriculum vitae van drs. Joost L.M. Sliepenbeek MBA RC

Drs. Joost L.M. Sliepenbeek MBA RC (1963) werkte van 1994 tot 2007 voor Koninklijke Ahold N.V. in diverse financieel-management posities. Hij was onder andere financieel directeur van Albert Heijn en concerndirecteur administratie bij Ahold. In 2007 werd hij benoemd tot CFO bij HEMA, waarna in 2009 de overstap volgde naar C1000. Daar was hij financieel directeur van C1000 dat in 2012 werd overgenomen door Jumbo. Nadien was hij directievoorzitter van C1000 en lid van de raad van bestuur van Jumbo Groep Holding. In zijn laatste functie was hij van augustus 2013 tot april 2015 CFO en lid van de Raad van Bestuur van Van Gansewinkel Groep.

Sinds april 2015 is Joost Sliepenbeek CFO en lid van de raad van bestuur van VION Food Group, een internationaal opererend foodbedrijf dat actief is op het gebied van hoogwaardige voedingsmiddelen.

Curriculum vitae van mr. Margot Dussel

Mr. Margot J. Dussel (1963) studeerde notarieel recht in Leiden. In januari 1990 trad zij als kandidaat-notaris in dienst bij Loeff Claeys Verbeke, kantoor Rotterdam, waar zij in 1998 partner en daarna notaris werd. De functie van notaris vervult zij nog steeds maar inmiddels al weer ruim tien jaar onder eigen vlag bij VAD Notarissen N.V. te Rotterdam.