Thumbnail jaarverslag

De Algemene Vergadering van Renpart Vastgoed Holding N.V. zal op 25 maart 2021 worden gehouden.

De beleggers hebben de mogelijkheid gehad om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping voor de vergadering zijn vermeld. Deze vragen worden tijdens de vergadering, al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden treft u hier aan.