Thumbnail portefeuilleoverzicht RVH
De “papieren” aandeelhoudersvergadering van Renpart Vastgoed Holding N.V. van donderdag 23 april 2020 vond succesvol plaats. Alle geagendeerde voorstellen werden met een overgrote meerderheid aangenomen.

Kort na afloop van de vergadering werden de statuten gewijzigd. De doorlopende tekst van de gewijzigde statuten kunt u hier downloaden.

Op donderdag 30 april 2020 vergadert de Raad van Commissarissen met de Directie en zal worden besloten of en tot welke omvang een terugbetaling van kapitaal ten laste van de agioreserve kan plaatsvinden. De ex-dividenddatum wordt waarschijnlijk vastgesteld op 1 mei 2020 en de betalingsdatum op 8 mei 2020. Nadere mededelingen volgen na 30 april 2020.