Thumbnail jaarverslag

Begin maart 2011 werden de jaarverslagen 2010 van de Renpart Vastgoedfondsen opgemaakt door de directie en door de raden van commissarissen goedgekeurd voor publicatie. De jaarverslagen zullen medio maart aan de houders van aandelen en certificaten worden verzonden, tezamen met de oproeping voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders. In de vergaderingen van 30 en 31 maart 2011 zal over vaststelling van de jaarrekeningen worden besloten. Vooruitlopend hierop worden de voorlopige resultaten en intrinsieke waarden voor handelsdoeleinden nu reeds bekend gemaakt (bedragen in euro).

Renpart Vastgoed Holding N.V. 
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2009: 829
Resultaat per aandeel over de verslagperiode: 85
Uitgekeerd dividend per aandeel over de verslagperiode: 68
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2010: 844

Renpart Klassiek Vastgoed N.V.
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2009: 784
Resultaat per aandeel over de verslagperiode: 23
Uitgekeerd dividend per aandeel over de verslagperiode: 50
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2010: 754

Renpart Vastgoed Holding III N.V.
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2009: 858
Resultaat per aandeel over de verslagperiode: ­52
Uitgekeerd dividend per aandeel over de verslagperiode: 60
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2010: 832

Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V.
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2009: 799
Resultaat per aandeel over de verslagperiode: – 23
Uitgekeerd dividend per aandeel over de verslagperiode: 60
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2010: 698

Renpart Vastgoed Holding V N.V.
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2009: 869
Resultaat per aandeel over de verslagperiode: 110
Uitgekeerd dividend per aandeel over de verslagperiode: 85
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2010: 865

Renpart Vastgoed Holding VI N.V.
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2009: 732
Resultaat per aandeel over de verslagperiode: 21
Uitgekeerd dividend per aandeel over de verslagperiode: 48
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2010: 677

Renpart Vastgoed Holding VII N.V.
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2009: 805
Resultaat per aandeel over de verslagperiode: – 2
Uitgekeerd dividend per aandeel over de verslagperiode: 36
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2010: 742

Renpart Vastgoed Holding IX N.V.
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2009: 1.000
Resultaat per aandeel over de verslagperiode: 68
Uitgekeerd dividend per aandeel over de verslagperiode: 75
Intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden per aandeel op 31 december 2010: 993

Datum van publicatie: 4-3-2011