Op donderdag 24 mei 2012 werd door de houders van aandelen en certificaten in de Renpart Vastgoedfondsen met een overweldigende meerderheid besloten tot een juridische fusie van alle acht naamloze vennootschappen. De fusie is met ingang van 25 mei 2012 van kracht geworden en heeft werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Over alle vennootschappen gemeten werd door beleggers met 97% stem uitgebracht VOOR de fusie. Voor totstandkoming van de fusie was een meerderheid van 67% noodzakelijk. Bovendien moest de meerderheid van stemmen ten minste 50% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Beide percentages werden ruimschoots gehaald.

In bovengenoemde percentages zijn de door het administratiekantoor uitgebrachte stemmen begrepen. Zelfs indien deze stemmen niet worden meegeteld, dan werd het fusievoorstel door de beleggers van alle fondsen aangenomen met een meerderheid van 94%, welke meerderheid in ieder fonds ten minste 50% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde.

De managementorganisatie is zeer tevreden dat de beleggers het voorstel tot fusie met een overgrote meerderheid hebben aanvaard. Dit geeft een duidelijk mandaat om de komende jaren het beleid uit te voeren dat in de fusiestukken werd geformuleerd.

Datum van publicatie: 25-5-2012