Op 1 juni 2014 is in de Raad van Commissarissen van Renpart Vastgoed Holding N.V. een vacature ontstaan door het terugtreden om persoonlijke redenen van de heer C. Wildschut. Teneinde in de vacature te voorzien, zal op vrijdag 12 september 2014 te 09.30 uur een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen worden gehouden ten kantore van de vennootschap. Oproepingen voor de vergadering worden per post aan de beleggers verzonden.

De Raad van Commissarissen en de Directie bevelen de Algemene Vergadering aan te benoemen tot commissaris: mevrouw dr. ir. E.M. Sipkema. Zij was eerder commissaris van Renpart Vastgoed Holding V N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V.

Overleg met het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed heeft geleid tot de conclusie dat de aanbeveling tot benoeming op de steun van het Bestuur van het administratiekantoor mag rekenen.

Klik hier voor de aanbeveling tot benoeming van de Raad van Commissarissen en de Directie.

Klik hier voor de stemverklaring van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed.