Muntjes

In augustus 2010 werd door Wincor Nixdorf de huur van het gehuurde deel in het pand Binckhorstlaan 287 – 289 te Den Haag opgezegd. Sindsdien vonden onderhandelingen plaats over een huurverlenging. Helaas werd onlangs van Wincor Nixdorf de mededeling ontvangen dat definitief van verlenging wordt afgezien en dat het pand eind augustus 2011 zal worden verlaten.

De huuropzegging heeft tot gevolg dat de financiële leegstand van Renpart Vastgoed Holding VI N.V. in de tweede jaarhelft zal toenemen en dat feit heeft op zich weer tot gevolg dat het dividend waarschijnlijk verder moet worden verlaagd (naar 25% op jaarbasis van de oorspronkelijk geprognosticeerde uitkering, in februari 2011 werd nog aangegeven: 35%). Een definitief besluit hierover zal in het tweede kwartaal van 2011 worden genomen en gecommuniceerd. Bovendien leidt de aanstaande leegstand tot een lagere boekwaarde van het pand en dat heeft op zich weer tot gevolg dat de intrinsieke waarden worden verlaagd. Daarbij moet worden gedacht aan een rekenkundige intrinsieke waarde van € 570 en een intrinsieke waarde voor handelsdoeleinden van € 616.

Datum van publicatie: 25-3-2011