RRXI, Papendrecht, Markt (4)

Renpart Retail XI C.V. heeft haar emissie succesvol afgesloten. De interesse bij beleggers was boven verwachting. In een korte periode werden alle 94 participaties geplaatst. De totale fondsinvestering bedroeg € 5.450.000. Het fonds heeft geïnvesteerd in een viertal nieuw ontwikkelde winkels in het centrum van Papendrecht. Deze winkels zijn langjarig verhuurd aan de eersteklas huurders Action, Bristol, Charles Vögele en kapsalon Très Jolie.

De combinatie van de locatie, het type huurders, de langjarige huurcontracten en het feit dat het nieuwbouw betreft, maakt deze investering tot een solide winkelbelegging met een uitstekend rendementsperspectief. Het geprognosticeerde directe rendement bedraagt gemiddeld 8,0%* per jaar. De geprognosticeerde IRR bedraagt 9,6%*.

*) De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Datum van publicatie: 20-9-2011