Teneinde beleggers en geïnteresseerden in een belegging in certificaten van aandelen van Renpart Vastgoed Holding N.V. (hierna te noemen: de Certificaten) bij te staan bij de verhandeling, is dit prikbord ingericht. Beleggers en geïnteresseerden in aan- en verkoop van Certificaten kunnen via dit prikbord hun gegevens publiceren over aantallen en prijzen van te kopen of verkopen Certificaten. Deze gegevens worden na controle gedurende een periode van drie maanden op dit prikbord gepubliceerd.

Zodra bied- en laatprijzen elkaar naderen, zullen de naam en contactgegevens van de geïnteresseerde aankoper(s) worden doorgegeven aan de geïnteresseerde verkoper(s). Deze partijen moeten dan in telefonisch overleg of per email overeenstemming zien te bereiken over aantallen en transactieprijzen.

Vervolgens kan door tussenkomst van de notaris van de vennootschap de afwikkeling van de transactie plaatsvinden. De kosten voor deze dienstverlening bedragen EUR 500 inclusief BTW per transactie die daadwerkelijk plaatsvindt, voor gelijke delen te dragen door koper en verkoper.

 

Het prikbord is uitdrukkelijk niet bedoeld als effectenbemiddeling of effectenadvisering, noch als enige andere beleggingsdienst in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

Laatst gepubliceerde intrinsieke waarde per (certificaat van) aandeel (per 31 december 2017): € 2,62.

De meest recente transactie in certificaten vond plaats in april 2018 tegen een prijs van € 0,87 per certificaat.

Formulier voor het opgeven van interesse in aankoop of verkoop

Geïnteresseerd in verkoop

Geïnteresseerd in aankoop

Formulier voor het doorgeven van overeenstemming

Uw naam:

Uw adres en woonplaats:

Uw email:

Uw telefoonnummer:

Aanbod of vraag:

Uw bied- of laatprijs in euro's per certificaat:

Aantal certificaten:

Eventueel nadere toelichting:

Volgnummer | Aantal certificaten

2018.06.00001 | 1.055

Volgnummer | Aantal certificaten

2018.04.00001 | 496
2018.04.00004 | 3.167
2018.06.00002 | 10.000
2018.06.00004 | 628
2018.06.00005 | 5.000

Uw naam:

Uw adres en woonplaats:

Uw email:

Uw telefoonnummer:

Verkoop of aankoop:

Uw met een tegenpartij overeengekomen aan- of verkoopprijs in euro's per certificaat:

Aantal certificaten:

De naam van de tegenpartij:

Eventueel nadere toelichting: