Thumbnail halfjaarverslag

De halfjaarverslagen 2005 van de vastgoedfondsen werden op 12 augustus 2005 op de website gepubliceerd. De verslagen zijn eind augustus per post aan de houders van (certificaten van) aandelen toegezonden. U kunt de verslagen hier downloaden:

Renpart Vastgoed Holding N.V.
Renpart Klassiek Vastgoed N.V.
Renpart Vastgoed Holding III N.V.
Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V.