Thumbnail halfjaarverslag

De halfjaarverslagen 2011 werden op 25 augustus 2011 op de website gepubliceerd. De verslagen zijn per post aan de houders van (certificaten van) aandelen toegezonden.

U kunt de verslagen hier downloaden:

Renpart Vastgoed Holding N.V.
Renpart Klassiek Vastgoed N.V.
Renpart Vastgoed Holding III N.V.
Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V.
Renpart Vastgoed Holding V N.V.
Renpart Vastgoed Holding VI N.V.
Renpart Vastgoed Holding VII N.V.
Renpart Vastgoed Holding IX N.V.

Datum van publicatie: 25-8-2011