RRXI, Papendrecht, Markt (4)

Renpart Retail XI C.V. investeert in een viertal nieuw ontwikkelde winkels in het centrum van Papendrecht. De winkels werden op 1 juli 2011 door de aannemer opgeleverd en zijn langjarig verhuurd aan de eersteklas huurders Action, Bristol, Charles Vögele en Kapsalon Très Jolie. De gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt maar liefst 8,7 jaar. Het geprognosticeerde directe rendement bedraagt gemiddeld 8,0%*. De geprognosticeerde IRR bedraagt 9,6%*.

Vanaf heden kan worden ingeschreven op participaties Renpart Retail XI C.V. Deelname in het fonds is mogelijk met één of meerdere participaties van € 25.000 (exclusief emissiekosten). Onder voorwaarden is het mogelijk een opgebouwde herinvesteringsreserve aan te wenden.

Renpart Retail XI C.V. heeft de winkels gekocht van de Gemeente Papendrecht. Het blok waarin de winkels zich bevinden maakt onderdeel uit van winkelcentrum De Meent. Dit winkelcentrum vormt het kernwinkelapparaat van Papendrecht en telt in totaal circa honderd winkels. Naast diverse plaatselijke retailers zijn een groot aantal landelijke ketens vertegenwoordigd waaronder Hema, C&A, Kruidvat, Xenos, Bruna, Marskramer, M&S Mode, Eye Wish Groeneveld, D-reizen en Jumbo Supermarkten. Het zeer brede winkelaanbod in combinatie met de goede parkeervoorzieningen maken winkelcentrum De Meent tot een geliefde winkelomgeving met een regionale functie.

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Renpart Retail XI C.V. is niet vergunning- noch prospectusplichtig ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht van de AFM.

Datum van publicatie: 16-8-2011