beleggen

Op 28 oktober 2020 om 12:00 uur CET sloot de aanmeldingstermijn voor het bod van Renpart Liquidity B.V. op (certificaten van) aandelen in het kapitaal van Renpart Vastgoed Holding N.V. De bieder besloot de aanmeldingstermijn niet te verlengen en het acceptatieplafond (van 1.855.502 (certificaten van) aandelen) niet te verhogen.

Gedurende de aanmeldingstermijn werden onder het bod door 458 beleggers in Renpart Vastgoed Holding N.V. bijna 2.000.000 (certificaten van) aandelen aangemeld. Omdat meer (certificaten van) aandelen werden aangemeld dan het acceptatieplafond toeliet, was sprake van overaanmelding en werden die aanmeldingsformulieren afgewezen die bij de bieder binnenkwamen na de laatste aanmelding voordat het acceptatieplafond werd bereikt. Aldus werden de aanmeldingsformulieren met de volgnummers 0001 tot en met 0443 aanvaard. Dit leidde ertoe, dat de bieder het bod gestand deed voor 6.000 aandelen en 1.849.344 certificaten van aandelen.

De dag van levering en betaling (zoals gedefinieerd in het biedingsbericht) zal uiterlijk maandag 9 november 2020 zijn.