De situatie op de Nederlandse vastgoedmarkt verslechtert. In de pers zijn sombere berichten aan de orde van de dag. De leegstandsproblemen nemen toe en allerhande marktpartijen, van makelaars tot accountants en toezichthouders, buitelen over elkaar heen om maar te benadrukken dat de vooruitzichten niet goed zijn. De marktomstandigheden leiden er onder meer toe dat de waarderingen van panden nog steeds een dalende trend vertonen. Deze waardedalingen leiden op hun beurt weer tot discussies met banken.

De verwachting van Renpart is dat de situatie op de vastgoedmarkt niet op korte termijn zal verbeteren; een verdere verslechtering ligt meer voor de hand. De cruciale vraag is hoe de Renpart Vastgoedfondsen zich het best kunnen wapenen tegen deze ontwikkelingen om de crisis te kunnen uitzitten. Het is in dit licht dat de directie heeft gemeend ook oplossingen te moeten onderzoeken die tot voor kort ondenkbaar waren, zoals een mogelijke samenvoeging van de acht Renpart Vastgoedfondsen (de winkel C.V.’s die in 2011 geïntroduceerd werden, maken hier geen onderdeel van uit). Met een samenvoeging van de N.V.’s worden schaalvergroting en risicospreiding gerealiseerd.

De vennootschappen waarover wordt gesproken zijn: Renpart Vastgoed Holding N.V., Renpart Klassiek Vastgoed N.V., Renpart Vastgoed Holding III N.V., Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V., Renpart Vastgoed Holding V N.V., Renpart Vastgoed Holding VI N.V., Renpart Vastgoed Holding VII N.V. en Renpart Vastgoed Holding IX N.V.

Op donderdag 16 en woensdag 22 februari 2012 zullen voor de aandeelhouders van de Renpart Vastgoedfondsen plenaire informatieve bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal met de aandeelhouders van gedachten worden gewisseld over de wenselijkheid van een eventuele samenvoeging van de Renpart Vastgoedfondsen. De bijeenkomsten hebben slechts een informatief karakter; er zal geen besluitvorming plaatsvinden.

Datum van publicatie: 1-2-2012