Thumbnail jaarverslag

Op basis van voorlopige jaarcijfers (de cijfers dienen nog te worden vastgesteld door de vergaderingen van aandeelhouders en commanditaire vennoten), waarin begrepen de uit taxaties voortvloeiende herwaarderingen van de panden, bedraagt de rekenkundige intrinsieke waarde per (certificaat van) aandeel of per participatie per 31 december 2012:

Renpart Vastgoed Holding N.V. € 5,77
Renpart Retail XI C.V. € 25.190
Renpart Retail XII C.V. € 22.182

De intrinsieke waarde bevat naar zijn aard slechts historische informatie.

Voor Renpart Vastgoed Holding N.V. geldt, dat voor fiscale doeleinden een lagere waarde per (certificaat van) aandeel wordt aangenomen. Beleggers zijn hierover per brief geïnformeerd.