RRXI, Papendrecht, Markt (4)

Op 1 september 2011 heeft Renpart Retail XI C.V. een viertal nieuw ontwikkelde winkels in het centrum van Papendrecht afgenomen. De koopprijs bedroeg € 5.150.000 k.k.

De winkels werden op 1 juli 2011 door de aannemer opgeleverd en zijn langjarig verhuurd aan de eersteklas huurders Action, Bristol, Charles Vögele en Kapsalon Très Jolie. De gewogen gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt maar liefst 8,7 jaar. Het geprognosticeerde directe rendement bedraagt gemiddeld 8,0%*. De geprognosticeerde IRR bedraagt 9,6%*.

Deelname in Renpart Retail XI C.V. is mogelijk met één of meerdere participaties van € 25.000 (exclusief emissiekosten). Onder voorwaarden is het mogelijk een opgebouwde herinvesteringsreserve aan te wenden. Voor meer informatie klik hier.

 

* De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Renpart Retail XI C.V. is niet vergunning- noch prospectusplichtig ingevolge de Wft en staat niet onder toezicht van de AFM.

Datum van publicatie: 5-9-2011