Thumbnail halfjaarverslag

Op 30 september 2021 vond een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Renpart Vastgoed Holding N.V. plaats. Tijdens deze vergadering werd besloten tot ontbinding en vereffening van deze vennootschap met ingang van 1 oktober 2021, 00:00 uur.

Op 1 oktober 2021 werd besloten tot ontbinding en vereffening van de 100%-dochtermaatschappijen Renpart Vastgoed SPV 6 B.V. en Renpart Vastgoed SPV 7 B.V. met ingang van 2 oktober 2021, 00:00 uur.

Informatie over de ontbinding en vereffening wordt gepubliceerd op deze webpagina.