Op 6 september 2017 is een juridische (af)splitsing van kracht geworden waarbij een deel van het vermogen van Renpart Vastgoed Holding N.V. werd afgesplitst en onder algemene titel overging naar twee vennootschappen die bij de afsplitsing door Renpart Vastgoed Holding N.V. nieuw werden opgericht en die al hun aandelen toekenden aan Renpart Vastgoed Holding N.V.

Meer informatie vindt u hier.