tandwiel2

Op 21 juni 2023 vond een samensmelting plaats van (de structuren van) Renpart Retail XIII C.V. (verdwijnende vennootschap) en Renpart Retail XIV C.V. (verkrijgende vennootschap) waarbij alle activa, passiva, rechten en verplichtingen van Renpart Retail XIII C.V. zijn overgegaan op Renpart Retail XIV C.V. Als gevolg van deze transacties is Renpart Retail XIV C.V. de nieuwe eigenaar geworden van de beleggingen van (voorheen) Renpart Retail XIII C.V.

De registratie van Renpart Retail XIII C.V. als beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht werd op 23 augustus 2023 doorgehaald en Renpart Retail XIII C.V. kwalificeert sindsdien niet meer als een beleggingsinstelling in de zin van die wet. De vennootschap staat derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.