beleggen

De Vereffenaar van Renpart Vastgoed Holding N.V. in liquidatie heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, op 15 juli 2022 besloten tot het doen van de slot-liquidatie-uitkering aan de houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De uitkering bedroeg bruto € 0,15503 per (certificaat van) aandeel en werd uitbetaald zonder inhouding van dividendbelasting.

De datum van toekenning van de uitkering en de datum van uitbetaling werden vastgesteld op 15 juni 2022.

Na het verrichten van de slot-liquidatie-uitkering werd de vennootschap per 19 juni 2022 uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel waarmee (de looptijd van) de vennootschap eindigde.