Bij het kantoor van het Handelsregister van de Kamers van Koophandel te Den Haag zijn ter inzage gelegd de door de wet voorgeschreven stukken in verband met de voorgenomen juridische fusie van:

  •   Renpart Vastgoed Holding N.V., als verkrijgende vennootschap, met:
  •   Renpart Klassiek Vastgoed N.V.;
  •   Renpart Vastgoed Holding III N.V.;
  •   Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V.;
  •   Renpart Vastgoed Holding V N.V.;
  •   Renpart Vastgoed Holding VI N.V.;
  •   Renpart Vastgoed Holding VII N.V.;
  •   Renpart Vastgoed Holding IX N.V., als verdwijnende vennootschappen.

De stukken zijn tevens neergelegd ten kantore van elk van genoemde vennootschappen en liggen daar ter inzage tot het tijdstip van fusie en ten kantore van de verkrijgende vennootschap tot zes maanden nadien. Ze zijn tevens hier te raadplegen.

Op 16 april 2012 werd in De Telegraaf aangekondigd dat de stukken zijn neergelegd bij het Handelsregister en ten kantore van de vennootschappen. Klik hier voor de aankondiging.

Een besluit tot fusie zal worden genomen door de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van bovengenoemde vennootschappen. Deze vergaderingen zullen worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 te Utrecht. Alle aandeel- en certificaathouders van de fuserende vennootschappen zullen worden opgeroepen de vergaderingen bij te wonen en hun stem uit te brengen.

Datum van publicatie: 16-4-2012