Op donderdag 24 september 2020 werd van Clemens Bosman bericht ontvangen dat hij zich op eigen verzoek om persoonlijke redenen met onmiddellijke ingang terugtrok als president-commissaris van Renpart Vastgoed Holding N.V.

Clemens Bosman is sinds 2001 president-commissaris geweest van Renpart Vastgoed Holding N.V. en van de zeven andere naamloze vennootschappen die in 2012 met elkaar fuseerden. Hij heeft met zijn raad en daad veel bijgedragen aan de fondsen. Clemens Bosman was commissaris bij slecht weer en bij goed weer en daarvoor is de Renpart-organisatie hem veel dank verschuldigd. Ofschoon wij de redenen voor zijn terugtrekking respecteren, spijt zijn vertrek ons zeer.

De Raad van Commissarissen van Renpart Vastgoed Holding N.V. telt na het vertrek van Clemens Bosman nog twee personen: Fred Abbink en Marijn Sipkema. De Raad van Commissarissen benoemde op 25 september 2020 uit zijn midden Fred Abbink tot voorzitter met de titel van president-commissaris.

De Raad van Commissarissen en de Directie zullen zich de komende maanden beraden over de wijze waarop de vacature moet worden vervuld. Een benoemingsvoorstel zal in de aandeelhoudersvergadering van maart 2021 aan de beleggers worden voorgelegd.