beleggen

De Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, op 25 maart 2021 besloten tot het doen van een uitkering ten laste van de agioreserve aan de houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De uitkering bedraagt bruto € 0,30 per (certificaat van) aandeel en zal worden uitbetaald zonder inhouding van dividendbelasting.

De datum van toekenning van de uitkering (in beurstermen: de ‘ex-dividenddatum’) is vastgesteld op 1 april 2021.

De datum van uitbetaling is vastgesteld op 8 april 2021.