beleggen

De Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, op 20 augustus 2019 besloten tot het doen van een dividenduitkering ten laste van de winst aan de houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De uitkering bedraagt bruto € 0,05 per (certificaat van) aandeel waarop door de vennootschap de verschuldigde dividendbelasting zal worden ingehouden.

De datum van toekenning van de uitkering (in beurstermen: de ‘ex-dividenddatum’) is vastgesteld op 2 september 2019.

De datum van uitbetaling is vastgesteld op 9 september 2019.