beleggen

De Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, op 30 april 2020 besloten tot het doen van een uitkering ten laste van de agioreserve aan de houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De uitkering bedraagt bruto € 0,70 per (certificaat van) aandeel en zal worden uitbetaald zonder inhouding van dividendbelasting.

De datum van toekenning van de uitkering (in beurstermen: de ‘ex-dividenddatum’) is vastgesteld op 1 mei 2020.

De datum van uitbetaling is vastgesteld op 8 mei 2020.