Muntjes

Op woensdag 15 februari 2012 werden de volgende bruto-uitkeringen per (certificaat van) aandeel of participatie aan de beleggers uitbetaald. Dit betreft de uitkeringen in het eerste kwartaal van 2012. Omgerekend naar een volledig jaar zou dit neerkomen op de volgende rendementen, uitgedrukt in procenten over het (pro resto) ingelegde kapitaal:

Fonds Brutobedrag per (certificaat van) aandeel of participatie Rendement op jaarbasis
     Renpart Vastgoed Holding N.V.*

€ 13,70

    6,0%
     Renpart Klassiek Vastgoed N.V.* € 0,00     0,0%
     Renpart Vastgoed Holding III N.V.

€ 7,60

    3,0%
     Renpart Klassiek Vastgoed IV N.V.

€ 3,75

    1,5%
     Renpart Vastgoed Holding V N.V.

€ 15,40

    6,2%
     Renpart Vastgoed Holding VI N.V. € 0,00     0,0%
     Renpart Vastgoed Holding VII N.V.

€ 7,10

    2,8%
     Renpart Vastgoed Holding IX N.V.

€ 15,20

    6,1%
     Renpart Retail XI C.V.

€ 465,00

    7,5%

* Bij deze vennootschappen werd reeds kapitaal teruggestort uit hoofde van verkopen.

Datum van publicatie: 15-2-2012