Muntjes

Op 15 mei 2012 vonden de periodieke uitkeringen plaats aan de beleggers die deelnemen in de winkel C.V.’s van Renpart.

Renpart Retail XI C.V. € 465
Renpart Retail XII C.V. € 435

 

De uitkeringen aan de beleggers in de kantoren- en bedrijfsruimtefondsen van Renpart vonden plaats op 1 juni 2012. Per 25 mei 2012 zijn deze fondsen gefuseerd. In economische zin vond de fusie plaats met terugwerkende kracht per 1 januari 2012. De dividenduitkering van Renpart Vastgoed Holding N.V. (het fusiefonds) in het tweede kwartaal werd derhalve verrekend met uitkeringen die aan beleggers werden gedaan in het eerste kwartaal van 2012. Tevens werd bij de bepaling van de uitkering in het tweede kwartaal rekening gehouden met de overeengekomen aflossingen aan de banken.

De bruto uitkering per (certificaat van) aandeel Renpart Vastgoed Holding N.V. in het tweede kwartaal bedroeg € 0,07*.

 

* De bruto uitkering over de eerste twee kwartalen van 2012 bedroeg € 0,14 waarbij verrekening met uitkeringen in het eerste kwartaal plaatsvond. Naast de fusie vond tevens een splitsing van de aandelen plaats in de verhouding 1 op 100.

Datum van publicatie: 5-6-2012