beheer

In het kader van de vereffening van Renpart Vastgoed Holding N.V. in liquidatie heeft de vennootschap haar laatste belegging, de deelneming in Renpart Retail XI C.V., op 15 maart 2022 verkocht.

De volgende stap in het vereffeningsproces zal zijn dat de Rekening en Verantwoording en het Plan van Verdeling worden opgesteld, vastgesteld en neergelegd bij de Kamer van Koophandel. Hierna gaat een verzetstermijn van twee maanden in. Na het verstrijken van deze termijn en de ontvangst van de verklaring van non-verzet zal de Vennootschap zijn ontbonden en zal de slotuitkering plaatsvinden. De verwachting is dat dit in juli 2022 zal zijn.