beleggen

De Vereffenaar van Renpart Vastgoed Holding N.V. in liquidatie heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, op 29 november 2021 besloten tot het doen van een voorschot-liquidatie-uitkering aan de houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

De uitkering bedraagt bruto € 0,25 per (certificaat van) aandeel en zal worden uitbetaald zonder inhouding van dividendbelasting.

De datum van toekenning van de uitkering en de datum van uitbetaling zijn vastgesteld op 30 november 2021.