Na een periode van elf jaar waarin vastgoedfondsen werden geïnitieerd, beleggers werden geworven en panden werden aangekocht, is de Renpart organisatie, volgend op de voltooiing van de fusie van acht Renpart Vastgoedfondsen eerder dit jaar, in een nieuwe fase geraakt. De situatie op de Nederlandse vastgoedmarkt speelt hierbij een belangrijke rol. De toekomst van de organisatie zal in eerste aanleg dan ook vooral gericht zijn op het beheer van bestaande fondsen (met als doel optimalisatie van resultaten voor zittende beleggers) en op een juiste uitvoering en implementatie van nieuwe wet- en regelgeving.

Het is vanuit dit perspectief en vanuit de oorspronkelijke Renpart doelstelling om een assetmanagementorganisatie te zijn in de breedste zin van het woord, dat een herschikking van de organisatie plaatsvindt. Hans Jonker zal met ingang van 1 december 2012 uittreden uit de Renpart managementorganisatie en zal worden voorgedragen als commissaris bij Renpart Vastgoed Holding N.V. en als bestuurslid van Stichting Bewaarder Renpart Vastgoed. In die hoedanigheden zullen zijn kennis en netwerk beschikbaar blijven voor de bestaande fondsen en acquisitie.

Binnen de Renpart organisatie zullen Astrid Kempers en Mark Debets worden voorgedragen voor benoeming tot directeur naast Hans-Olav de Wolf.