Per 1 maart 2013 zijn Astrid Kempers en Mark Debets toegetreden tot de directie van Renpart Vastgoed Management B.V. Hans-Olav de Wolf blijft zijn directiefunctie binnen de Renpartorganisatie onverminderd vervullen. Na het vertrek van Hans Jonker in december 2012 is derhalve sprake van een driekoppige directie. De benoeming van Astrid Kempers en Mark Debets kon eerst plaatsvinden na  succesvolle afronding van het AFM goedkeuringstraject, waarbij getoetst werd op betrouwbaarheid en geschiktheid.

Astrid Kempers is sinds 2005 in dienst van de Renpartorganisatie waar zij zich in eerste aanleg richtte op de participatieactiviteiten. Later was zij in haar rol van Manager New Business intensief betrokken bij de vastgoedactiviteiten van de onderneming. In 2007 trad zij toe tot het managementteam. Naast werkzaamheden op het gebied van new business houdt Astrid zich onder andere bezig met de plaatsing van proposities bij beleggers, financieringen, risicobeheer en forecasting. Verder treedt zij op als projectmanager bij projecten die niet tot de dagelijkse operatie van de Renpart organisatie behoren.

Mark Debets is in 2008 bij Renpart in dienst getreden als Manager Vastgoed. In die hoedanigheid werd hij verantwoordelijk voor het onderhoud van de relaties alsmede het technisch en commercieel management van de objecten binnen de diverse vastgoedfondsen. Sinds 2009 is hij lid van het managementteam. Na de recente uitbreiding van het team commercieel vastgoedbeheerders met Estelle de Vries, zal Mark zich naast de aansturing van de vastgoedafdeling intensiever dan voorheen bezig houden met de aan- en verkoop van beleggingen.