Stichting Bewaarder Renpart Vastgoed is een stichting naar Nederlands recht. De stichting is opgericht op 11 februari 2011 en heeft Den Haag als statutaire zetel. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 52066932. De stichting houdt het gehele kapitaal van de onderaan deze pagina genoemde interne bewaarder-B.V.’s, die optreden als bewaarders bij de Renpart vastgoedbeleggingsinstellingen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze beleggingsinstellingen zijn dan gestructureerd in de vorm van een commanditaire vennootschap. De bewaarder-B.V.’s houden de juridische eigendom van de onroerende zaken ten gunste van de gezamenlijke beleggers verenigd in de respectieve beleggingsinstellingen, die op hun beurt de economische eigenaren zijn.

U kunt de volgende documenten van de stichting downloaden:

Het bestuur over Stichting Bewaarder Renpart Vastgoed en de bewaarder-B.V.’s wordt gevoerd door Renpart Vastgoed Bewaar B.V. De directie over deze vennootschap wordt gevoerd door Hans-Olav de Wolf, Tom Harthoorn en Frans Thomassen. Clemens Bosman en Hans Risch vormen de raad van commissarissen van deze vennootschap.

U kunt de volgende documenten van de vennootschap downloaden:

Curriculum vitae van drs. Clemens M.A. Bosman

Drs. Clemens M.A. Bosman (1946) is bedrijfseconoom en heeft zeer ruime bestuurlijke ervaring opgedaan bij het vervullen van bestuursfuncties binnen zowel (semi)overheidsorganisaties, ondernemingen als non-profit organisaties. Een belangrijk deel hiervan wordt gevormd door commissariaten, politieke functies en in de laatste vijftien jaar tevens voorzitterschappen van diverse vastgoedmaatschappen. Clemens Bosman is voorzitter van de raad van commissarissen van Renpart Vastgoed Holding N.V. Bovendien is hij lid van de raad van commissarissen van Renpart Vastgoed Bewaar B.V.

Overige functies: Clemens Bosman was voorzitter van het bestuur van Stichting Dienstverlening Serviceflats. Hij is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van B&S Vastgoed Nederland N.V., voorzitter van het bestuur van Stichting Belfort Fondsen, voorzitter van het bestuur van Stichting Toezicht Scheepvaart C.V.’s Reider Shipping en adviseur bij PIBM, Hema-Handelsonderneming Mens en W en W Advies B.V.

Curriculum vitae van Hans J.Ph. Risch

Hans J.Ph. Risch (1941) is zijn gehele carrière werkzaam geweest in het bankwezen. Van 1976 tot 1989 was hij voorzitter van de hoofddirectie van de Bank der Bondsspaarbanken N.V. Daarna heeft hij vijf jaar leiding gegeven aan het Nederlandse kantoor van Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hannover en twee jaar aan Stolichny Bank International N.V., beide te Amsterdam. Van 1997 tot 2006 was Risch vicevoorzitter van Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. te Rotterdam. Na zijn pensionering in 2006 is Risch toegetreden tot de Raad van Commissarissen van die bank waar hij o.m. deel uitmaakt van het risk en audit committee.

Overige functies: Hans Risch is Honorair Consul voor Turkije in Amsterdam, honorary chairman van de Netherlands Turkey Business Association en lid van het bestuur van het Turkije Instituut te Den Haag. Bovendien is Hans Risch bestuurslid van enkele stichtingen die zijn verbonden aan WVGH (voorheen: Waarde VastGoed Holland) te Leiden alsmede bestuurslid van Stichting Toezicht Scheepvaart C.V.’s Reider Shipping te Winschoten.

C.V.

Renpart Retail X C.V.

Renpart Retail XI C.V.

Renpart Retail XII C.V.

Renpart Retail XIII C.V.

 

Renpart Retail XIV C.V.

 

Renpart Retail XV C.V.

Renpart Vastgoed XVI C.V.

Renpart Retail XVIII C.V.

Beheerder

Renpart Retail X Beheer B.V.

Renpart Retail XI Beheer B.V.

Renpart Retail XII Beheer B.V.

Renpart Retail XIII Beheer B.V.

 

Renpart Retail XIV Beheer B.V.

 

Renpart Retail XV Beheer B.V.

Renpart Vastgoed XVI Beheer B.V.

Renpart Retail XVIII Beheer B.V.

Bewaarder B.V.’s

Renpart Retail X Bewaar B.V. (intern)

Renpart Retail XI Bewaar B.V. (intern)

Renpart Retail XII Bewaar B.V. (intern)

Renpart Retail XIII Bewaar B.V. (intern)

Darwin Depositary Services B.V. (extern)

Renpart Retail XIV Bewaar B.V. (intern)

Darwin Depositary Services B.V. (extern)

Renpart Retail XV Bewaar B.V. (intern)

Renpart Vastgoed XVI Bewaar B.V. (intern)

Renpart Retail XVIII Bewaar B.V. (intern)