Oppervlakte

Winkelruimte133,5 m²
Te huur vanaf133,5 m²

Huurprijs

€ 28.000,- per jaar exclusief BTW

Algemeen

Het betreft een uitstekend gesitueerde winkelruimte gelegen in het in 2012 geheel nieuw geopende winkelcentrum Van Hogendorpkwartier te Vlaardingen van maar liefst 6.500 vierkante meter winkelruimte. Het winkelcentrum is onderdeel van de herstructurering van de wijk Babberspolder en heeft een groot assortiment aan winkels en voorziet daarmee in alle dagelijkse benodigdheden.

Omliggende winkels zijn o.a.: Boon's Markt, Verhage, DA Drogist, Blokker, Big Bazar, Eye Wish Groeneveld, Pet's Place, Bruna, Plantenbeurs, Schoenencentrum, Bakker Klootwijk en GEJA Kappers.

Adres
Van Hogendorplaan 945 te Vlaardingen (huidige winkel van herenkledingwinkel Amigo Amiga)

Bereikbaarheid

Het winkelcentrum is uitstekend bereikbaar via de rijkswegen A4 en A20. Er zijn daarnaast ca. 170 (gratis) parkeerplaatsen, specifiek ten behoeve van het winkelpubliek, aanwezig. Bushaltes (lijn 56 en 126) alsmede het treinstation Vlaardingen-Oost zijn op loopafstand gelegen.

Vloeroppervlak

Winkelruimte (begane grond)   circa 133,5 m² BVO

Opleveringsniveau

Het object zal vrij van huur en gebruikt (schoon en ontruimd) worden opgeleverd in de huidige staat met de volgende voorzieningen:

 • Standaard winkelpui
 • Meterkast met elektra-, gas- en wateraansluiting tot aan de nutsmeters
 • Afgedopte riolering
 • Geheel interieur is eventueel mogelijk

Huurprijs

€ 28.000,= per jaar, exclusief servicekosten en BTW

Servicekosten

Een voorschot voor door verhuurder te verzorgen leveringen en/of diensten ad € 6 per m² per jaar exclusief BTW ten behoeve van de navolgende leveringen en diensten:

 • Algemeen elektraverbruik ten behoeve van algemene verlichting, expeditieruimten; reclameverlichting, collectieve installaties et cetera, inclusief meterhuur
 • Algemeen waterverbruik
 • Serviceovereenkomsten en controle-inspecties ten behoeve van collectieve voorzieningen, inclusief technische installaties
 • Vervanging van lampen
 • Schoonmaken collectieve voorzieningen en de openbare ruimte
 • Gladheidsbestrijding
 • Heffingen en belastingen voor het gehuurde of de gemeenschappelijke delen, ook indien aanslag op naam van verhuurder staat
 • Administratiekosten 5%
 • BTW over de leveringen en diensten

De werkelijke servicekosten zullen worden doorbelast op basis van jaarlijkse nacalculatie.

Promotiebijdrage

De promotiebijdrage bedraagt € 750 per jaar vermeerderd met € 3,50 per m² per jaar exclusief BTW.

Huurtermijn

Vijf jaar, vervolgens telkens te verlengen met een periode van vijf jaar.

Omzetbelasting

Over de huurprijs zal BTW in rekening worden gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op bovengenoemde huurprijs.

Huurbetaling

De huurprijs te vermeerderen met servicekosten en BTW dient bij vooruitbetaling per maand te worden voldaan.

Zekerheidstelling

Ter grootte van drie maanden huur te vermeerderen met servicekosten en BTW in de vorm van een bankgarantie of waarborgsom

Huurindexatie

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst een jaar na de ingangsdatum van de overeenkomst, worden aangepast op basis van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks CPI-alle huishoudens (basisjaar 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Huurovereenkomst

Op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed (NVM), model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld in juli 2003 met bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 11 juli 2003 en aldaar ingeschreven onder nummer 72/2003 aangevuld met standaardbepalingen van de beheerder.

BTW

Uitgangspunt bij het sluiten van een huurovereenkomst is dat het gehuurde gedurende de gehele huurperiode wordt gebruikt voor met 90% of meer met omzetbelasting belaste prestaties. Indien dit niet het geval is zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur.

Oplevering In overleg

Gebruik

Onderhavige ruimte wordt gebruikt als verkoopruimte in de zin van artikel 7: 290 BW.

 

Terug naar Horeca aanbod Terug naar Winkelruimte aanbod

Adres:
Van Hogendorplaan 945, 3135 BK, Vlaardingen

Contact

Daan Afman
Commercieel vastgoedmanager

070 318 00 55