Stichting Bewaarder Renpart Vastgoed is een stichting naar Nederlands recht. De stichting is opgericht op 11 februari 2011 en heeft Den Haag als statutaire zetel. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 52066932. De stichting houdt de economische eigendom van het gehele kapitaal van de onderaan deze pagina genoemde interne bewaarder-B.V.’s, die optreden als bewaarders bij de Renpart vastgoedbeleggingsinstellingen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten. Deze beleggingsinstellingen zijn dan gestructureerd in de vorm van een commanditaire vennootschap. De bewaarder-B.V.’s houden de juridische eigendom van de onroerende zaken ten gunste van de gezamenlijke beleggers verenigd in de respectieve beleggingsinstellingen, die op hun beurt de economische eigenaren zijn.

U kunt de volgende documenten van de stichting downloaden:
Statuten
Uittreksel Handelsregister

Stichting Administratiekantoor Bewaarders Renpart Vastgoed is een stichting naar Nederlands recht. De stichting is opgericht op 28 oktober 2015 en heeft Den Haag als statutaire zetel. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 64445828. De stichting houdt de juridische eigendom van het gehele kapitaal van de onderaan deze pagina genoemde interne bewaarder-B.V.’s, die optreden als bewaarders bij de Renpart vastgoedbeleggingsinstellingen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten.

U kunt de volgende documenten van de stichting downloaden:
Statuten
Uittreksel Handelsregister

Het bestuur over Stichting Bewaarder Renpart Vastgoed, over Stichting Administratiekantoor Bewaarders Renpart Vastgoed en over de bewaarder-B.V.’s wordt gevoerd door Renpart Vastgoed Bewaar B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht. De vennootschap is opgericht op 28 oktober 2015, heeft Den Haag als statutaire zetel en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 64441490. De directie over deze vennootschap wordt gevoerd door Hans-Olav de Wolf, Tom Harthoorn en Frans Thomassen. Hans Risch is commissaris van deze vennootschap.

U kunt de volgende documenten van de vennootschap downloaden:
Statuten
Uittreksel Handelsregister

Curriculum vitae van Hans J.Ph. Risch

Hans J.Ph. Risch (1941) is zijn gehele carrière werkzaam geweest in het bankwezen. Van 1976 tot 1989 was hij voorzitter van de hoofddirectie van de Bank der Bondsspaarbanken N.V. Daarna heeft hij vijf jaar leiding gegeven aan het Nederlandse kantoor van Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hannover en twee jaar aan Stolichny Bank International N.V., beide te Amsterdam. Van 1997 tot 2006 was Risch vice-voorzitter van de directie van Demir-Halk Bank (Nederland) N.V. te Rotterdam. Na zijn pensionering in 2006 is Risch tot 2017 lid geweest van de Raad van Commissarissen van die bank waar hij o.m. deel uitmaakt van het risk en audit committee. Risch is secretaris van het bestuur van Stichting WaardeVastGoed Holland V.

C.V.

Beheerder

Bewaarder B.V.’s

Renpart Retail X C.V.

Renpart Retail X Beheer B.V.

Renpart Retail X Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Renpart Retail XI C.V.

Renpart Retail XI Beheer B.V.

Renpart Retail XI Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Renpart Retail XII C.V.

Renpart Retail XII Beheer B.V.

Renpart Retail XII Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Renpart Retail XIII C.V.

Renpart Retail XIII Beheer B.V.

Renpart Retail XIII Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Darwin Depositary Services B.V.
(externe bewaarder)

Uittreksel Handelsregister

Renpart Retail XIV C.V.

Renpart Retail XIV Beheer B.V.

Renpart Retail XIV Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Darwin Depositary Services B.V.
(externe bewaarder)

Uittreksel Handelsregister

Renpart Retail XV C.V.

Renpart Retail XV Beheer B.V.

Renpart Retail XV Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Renpart Vastgoed XVI C.V.

Renpart Vastgoed XVI Beheer B.V.

Renpart Vastgoed XVI Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Renpart Residential XVII C.V.

Stichting Beheer Renpart Residential XVII

Stichting Beheer Renpart Residential XVII
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Renpart Retail XVIII C.V.

Renpart Retail XVIII Beheer B.V.

Renpart Retail XVIII Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister

Renpart Retail XIX C.V.

Renpart Retail XIX Beheer B.V.

Renpart Retail XIX Bewaar B.V.
(interne bewaarder)

Statuten
Uittreksel Handelsregister