Uitkering Renpart Vastgoed Holding N.V.

De Directie van Renpart Vastgoed Holding N.V. heeft, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, op 14 mei 2021 besloten tot het doen van een uitkering ten laste van de agioreserve aan de houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Lees verder!