Muntjes

De samenwerking tussen Renpart Vastgoed Holding N.V. en het online handelsplatform NPEX wordt per 31 december 2015 beëindigd. Dit heeft tot gevolg dat de certificaten van aandelen in Renpart Vastgoed Holding N.V. niet meer via NPEX worden verhandeld. Orders die nog op het platform van NPEX staan genoteerd, blijven beschikbaar tot 17 december 2015. Dit zal tevens de laatste handelsdag zijn. Het is niet meer mogelijk om certificaten in het NPEX-handelssysteem in te brengen. Certificaathouders worden per post geïnformeerd over de afwikkeling van de NPEX-notering.

Om de verhandeling van certificaten van aandelen Renpart Vastgoed Holding N.V. op een andere wijze mogelijk te maken, wordt in de loop van december 2015 een prikbord voor vraag en aanbod op de website geplaatst waarop bestaande houders van certificaten van aandelen en geïnteresseerden aantallen van te kopen of te verkopen certificaten kunnen publiceren. Zodra partijen overeenstemming hebben bereikt over een transactie, kan de afwikkeling plaatsvinden door tussenkomst van de notaris van de vennootschap.