Renpart Retail XIV C.V. koopt wijkwinkelcentrum te Vlaardingen

Op 25 april 2013 werd door het private fund Renpart Retail XIV C.V. een turnkey koopovereenkomst getekend voor de aankoop van het in aanbouw zijnde wijkwinkelcentrum Van Hogendorpkwartier te Vlaardingen. Het project vervangt een bestaand, gedateerd winkelcentrum in de wijk Babberspolder-Oost. Het herontwikkelingsproject betreft winkels, woningen en circa 170 parkeerplaatsen.

Details

Renpart publiceert de voorlopige rekenkundige intrinsieke waarden per 31 december 2012

Op basis van voorlopige jaarcijfers (de cijfers dienen nog te worden vastgesteld door de vergaderingen van aandeelhouders en commanditaire vennoten), waarin begrepen de uit taxaties voortvloeiende herwaarderingen van de panden, kunnen de rekenkundige intrinsieke waarden per (certificaat van) aandeel of per participatie worden gepubliceerd.

Details