Benoeming commissaris Renpart Vastgoed Holding N.V.

Teneinde in de vacature van commissaris Renpart Vastgoed Holding N.V. te voorzien, zal op vrijdag 12 september 2014 te 09.30 uur een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen worden gehouden ten kantore van de vennootschap. Oproepingen voor de vergadering worden per post aan de beleggers verzonden.

Lees verder!