Renpart publiceert de voorlopige rekenkundige intrinsieke waarde van de aandelen per 31 december 2011

Op basis van voorlopige jaarcijfers (de cijfers zijn nog niet door de accountant gecontroleerd en dienen nog te worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders), waarin begrepen de uit taxaties voortvloeiende herwaarderingen van de panden, kunnen de intrinsieke waarden per aandeel per 31 december 2011 als volgt worden bekendgemaakt.